ខ្មែរ  |  My PARAGON. U

Apply

News

LMS for KTIS

Zaman University IT department deployed Learning Management System for the Kheireddine Tunisian International School in Tunisia. The school principal of the KTIS and teachers mentioned that the LMS is user friendly and efficient. Furthermore, they mentioned that LMS decreased the workload and opened new channels of communication between school, teachers, students and parents.

Zaman International School students took the English Proficiency Exam

Grade 12 students from Zaman International School took the English Proficiency Exam at Zaman University on 28 March 2013.

 

 

កម្មវិធីថ្មីស្តីពី «ជំហានត្រឹមត្រូវសម្រាប់អនាគត» របស់​សាកល​វិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់

ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ប្អូនៗ​ដែល​កំពុង​សិក្សា​ថ្នាក់​ទី​១២ នឹង​បញ្ចប់​ការ​សិក្សាកម្រិត ទុតិយភូមិ។ ប្អូនៗ​ចង់​បន្តការ​អប់រំ​ថ្នាក់​ឧត្តម​សិក្សា ប៉ុន្តែ​មិនដឹង​ថាគួរ​ជ្រើស​​រើស​មុខ​វិជ្ជា​មួយ​ណា មែនទេ? តើ​ប្អូនៗ​ដឹង​ពីកម្មវិធី​សិក្សា​នៃ​ជំនាញ​នីមួយៗ​ដូចជា​ជំនាញ គ្រប់​គ្រង​ធុរកិច្ច រចនាប្លង់ វិស្វកម្ម និង​ វិទ្យាសាស្រ្ត​កុំព្យូទ័រ ដែរឬទេ?

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចម្ងល់ទាំងអស់នេះ សាស្រ្តាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍របស់​​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​ហ្សាម៉ាន់ នឹង​«ត្រួសត្រាយមាគ៌ា»សម្រាប់​ប្អូនៗ​តាមរយៈ ៖

Zaman University Launches "Choosing the Right Path" Program

Dear grade 12 students,

You will graduate from high school soon. Would you like to study a degree program in a university, but do not know which subject to choose? Do you know the curriculum of degree programs such as Business, Design, Engineering and Computer Science?

We are here to help you answer all of these questions. Our experienced faculty members will “Lead your way” and help you to:

New Human Resources website launched

After months of gathering input and planning, Zaman University has launched its new HR website, which includes a user friendly interface, an online resume and application process, and information about Zaman University, working conditions, Cambodia and current job positions.
The project began in September 2012, as part of a comprehensive plan to structure the HR website to be a gateway for all HR functions. The Office of Human Resources looks forward to having continuous client feedback on how well we are helping through our HR website.

Zaman University celebrated International Women's Day

Zaman University celebrated the International Women’s day on March 7, 2013 with the participation of Her Excellency Nhem Morokot, Under-Secretary of State, Ministry of Women’s Affairs.

 

 

Second International Conference on Mathematics and Technology in Mathematics Education

Zaman University sponsored the Second International Conference on Mathematics and Technology in Mathematics Education held on March 4-6, 2013. The conference was organized by Ministry of Education, Youth, and Sport, Cambodia and attracted many local and international academics, practitioners and students.

 

 

The National Olympic Committee Culture and Education Program

Zaman University hosted the National Olympic Committee Culture and Education Program, 2013 on March 1st.

 

 

Zaman University Aikido Club in Kizuna Festival

Zaman University Aikido Club participated to Aikido demonstration as a group in Kizuna Festival 2013 organized by Embassy of Japan in Cambodia held on February 16-19, 2013 at Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC).

 

 

លិខិតសុំអភ័យទោសសម្រាប់ទំព័រជ្រើសរើស​បុគ្គលិក

សាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់មានគោលការណ៍ជ្រើសរើសយកសាស្ត្រាចារ្យ​ដែល​មាន​ចំ​ណេះ​ដឹង​ភាសា​អង់គ្លេស​កម្រិត​ខ្ពស់ មានជំនាញឯកទេសច្បាស់លាស់ មាន​បទ​ពិ​សោធន៍​ក្នុងការ​បង្រៀន​និង​ស្រាវជ្រាវ រួម​នឹង​សមត្ថភាពបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទ​ក្នុង​ព្រឹត្តិ​បត្រ​អន្តរជាតិ​នានា ដោយ​មិន​ប្រកាន់​រើស​អើង​អំពី​សញ្ញា​បត្រ​ចេញ​ពី​ប្រទេស​ណា​ឡើយ។

យើងខ្ញុំសុំអភ័យទោស និងការអធ្យាស្រ័យពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ក៏​ដូច​ជា​ពី​បណ្តា សាស្ត្រាចារ្យ និស្សិត និង​គណៈ​គ្រប់​គ្រង​របស់​គ្រប់​ស្ថាប័ន​អប់រំ​ថ្នាក់​ឧត្តម​សិក្សា​ទាំង​អស់​សម្រាប់​កំហុស​ឆ្គង​ក្នុង​ទំព័រ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក​ដែល​បាន​ចុះ​ផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះ។
 

Pages