English  |  My PARAGON. U

Apply

ដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ​និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

ព័ត៌មានទូទៅ៖

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ គឺជាមុខជំនាញឯករាជ្យនៃការសិក្សាដែលអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សនិស្សិតស្វែងយល់,មានជំនាញនិងទទួលបាននូវការកោតសរសើរដ៏ទូលំទូលាយពីនយោបាយអន្ដរជាតិ, វិស័យការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិទូទៅ។ សង្គ្រាមពិភពលោកក្នុងសតវត្សទី 20,បញ្ហាបច្ចុប្បន្នដែលទាក់ទងទៅនឹងជម្លោះទឹកដី,ជំងឺរាតត្បាតឆ្លង,និងភេរវកម្មរួមជាមួយនឹងការបង្កើតនិងតួនាទីសំខាន់របស់អង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបរិបទនៃសម័យសកលភាវូបនីយកម្មនេះមានន័យថាការសិក្សាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ គឺមិនត្រឹមតែមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែការចាំបាច់។

បេសកកម្ម៖

បេសកកម្មរបស់ដេប៉ាតឺម៉ង់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់នេះគឺដើម្បីអប់រំនិស្សិតអំពីទ្រឹស្តីនិងបញ្ហាក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះពួកគេអាចវិភាគយល់ដឹងយ៉ាងសកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៃបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលតម្រង់ទិសដៅទៅភាពប្រសើរឡើងនៃសហគមន៍ពិភពលោកមួយ ។ បន្ថែមលើជំនាញស្នូលទាំងនេះនិស្សិតនៃដេប៉ាតឺម៉ង់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនឹងទទួបាលននូវជំនាញដែលចែងនិងមានតម្លៃក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងអន្តរបុគ្គលនិងឆ្លងវប្បធម៍, ការត្រិះរិះពិចារណា,ការវិភាគនិងសក្តានុពលភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ ជាពិសេសនៅក្នុងនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនេះមានគោលបំណងដើម្បី:

 • បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតដែលមានចំណេះដឹង ប្រវត្តិសាស្រ្តការទូតនិងកំពុងបន្តនិងកំពុងរីកចម្រើននិងបញ្ហាឆ្លងដែនអន្ដរជាតិ

 • បង្ហាញនិស្សិតពីទ្រឹស្តីនិងបណ្តុំគំនិតនៅក្នុង ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ហើយដែលជួយពួកគេយល់ពីនៃភាពស្មុគស្មាញនៃកិច្ចការពិភពលោក

 • អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សនិស្សិតដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនៅក្នុងតួនាទីនិងមុខងាររបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នមិនមែនរដ្ឋនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ

 • ពង្រីកការបើកចំហគោលគំនិត របស់និស្សិតនិងការបង្កើនសមត្ថភាពត្រិះរិះពិចារណា

 • ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់សិស្សក្នុងការអាន, វិភាគ, ការសរសេរ, ការទំនាក់ទំនងតាមពាក្យពេជន៍និងជំនាញស្រាវជ្រាវ

 • បណ្តុះនិស្សិតអោយមានសក្តានុពលក្នុងសហគមន៍ មានភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើដំណើរ នៅលើវិថីអា​​ជីពរបស់ពួកគេ។

កម្មវិធី៖

ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ​ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ជាកម្មវិធីសិក្សាមានរយៈពេលបួនឆ្នាំ។ ក្នុងឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន និង​ឆ្នាំទីពីរ និស្សិតនឹងស្វែងយល់អំពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនាញ​ទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិនៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការសិក្សារបស់ប្រទេស ទ្រឹស្តីមូលដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក កិច្ចការតំបន់អាស៊ាន និងការស្ទង់មតិអំពីទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់កម្ពុជា​។ នៅក្នុងឆ្នាំទីបីនិងទីបួន និស្សិត នឹងមានឱកាសជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាគោល និង​មុខ​វិជ្ជា​បន្ថែមផ្សេងទៀត ដែលរួមមាន សិក្ខាសាលាស្តីពីជម្លោះទឹកដី សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយអន្តរជាតិ ស្ថិតិនិងវិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ ការសិក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ដោះស្រាយជម្លោះ និងជំនួយបរទេសនិងការវិនិយោគ ។ ក្នុងកំឡុងពេលសិក្សាបួនឆ្នាំនេះដែរ​ ដោយបន្ថែមទៅលើមុខគោលដែលជាតម្រូវការ​ចម្បងរបស់ជំនាញនេះ និស្សិតក៏មានឱកាសជ្រើសយក​មុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតពីមុខជំនាញផ្សេងដែល​ពាក់ព័ន្ធនិង​វិស័យ ព័ត៌មានវិទ្យា អាជីវកម្ម និងមនុស្សសាស្ត្រ ។ 

ឱកាស​ការងារ៖

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពីដេប៉ាតឺម៉ង់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាបេក្ខជនដែល​មាន​សក្តានុភាព​បំផុតក្នុង​ការបន្តអាជីពក្នុងអង្គទូត ក្រសួងកិច្ចការបរទេស និងការិយាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាល​ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល។ ការងារ បន្ថែមទៀតរួមមាន សាជីវកម្មពហុជាតិសាសន៍ អង្គការសហប្រជាជាតិ និងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ នៅក្នុងវិស័យពិគ្រោះយោបល់ និងការសម្របសម្រួលការងារឆ្លងវប្បធម៌ជាតិ។ 

តើមានការងារអ្វីខ្លះដែល​អ្នកអាច​ធ្វើបាន​បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីដេប៉ាតឺម៉ង់​ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់?

 • ឯកអគ្គរដ្ឋទូត
 • មន្ត្រីក្រសួងការបរទេស
 • កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
 • កម្មវិធីគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្ដរជាតិ
 • អង្គការសហប្រជាជាតិ
 • មន្រ្តីសេវាកម្មបរទេស
 • អ្នកកាសែតបរទេស
 • មន្រ្តីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់
 • អ្នកឯកទេសផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ
 • អ្នកឯកទេសភាសា
 • អ្នកឯកទេសវិនិយោគបរទេស

កម្មវិធីសិក្សានៃដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

ឆ្នាំទី១

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី១

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  ACAD 101

  Fundamentals of Academic Skills I

3

  CS 110

  IT Applications

3

  ECON 100

  Introductory Economics

3

  HIST 101

  World History and Civilizations I

3

  KHM 101

  Khmer Studies I

3

  IR 101

  IR Orientation I

1

 

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី២

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  ACAD 102

  Fundamentals of Academic Skills II

3

  MATH 160

  Mathematics for Social Sciences

4

  BUS 110

  Management Essentials

3

  HIST 102

  World History and Civilizations II

3

  KHM 102

  Khmer Studies II

3

  IR 102

  IR Orientation II

1

 

ឆ្នាំទី២

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៣

Remarks: Students should take a foreign language or a Faculty elective.

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  ECON 211

  International Economics

3

  IR 201

  Introduction to Political Science

3

  IR 221

  Nation-States and Comparative Politics

3

  SOC 211

  Introduction to Sociology

3

  IR 211

  Cultures and Societies in Southeast Asia

3

 

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៤

Remarks: Students should take a foreign language or a Faculty elective.

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  ECON 212

  International Finance for Development

3

  IR 202

  Introduction to International Relations

3

  IR 220

  ASEAN in the Regional & Global Context

3

  IR 230

  Non-State Actors in World Politics

3

  STAT 211

  Statistics for Social Sciences

3

 

ឆ្នាំទី៣

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៥

Remarks: Students should take a foreign language or a Faculty elective.

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  IR 301

  Comparative Foreign Policy

3

  IR 320

  Public Policy

3

  LAW 301

  Introduction to International Law

3

  RES 301

  Research Methods in Social Sciences

3

  IR 321

  History of Political Thought

3

 

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៦

Remarks: 1. All students must take a Departmental Elective.
2. Students should take a foreign language or a Faculty elective;
students who wish to write a thesis in their 4th year will take IR 340 - Pre-Thesis Seminar as elective.

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  IR 330

  International Political Economy

3

  IR 302

  International Relations of East Asia

3

  LAW 302

  Institutional Law of International Organizations

3

  IR 350

  Media in Domestic and Global Politics

3

 

ឆ្នាំទី៤

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៧

Remarks: Students not writing a Senior Thesis should take a Faculty Elective.

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  IR 401

  Contemporary Theories in Global  Politics

3

  IR 421

  Issues In Development Studies

3

  IR 422

  Issues in Post-Conflict Societies

3

  LAW 401

  Comparative Law

3

  IR 441

  Senior Thesis I

3

 

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៨

Remarks: Remarks: 1. Students not writing a Senior Thesis should take a Faculty

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  IR 412

  Cambodia's Foreign Policy

3

  IR 450

  Government and Politics in Southeast Asia

3

  IR 460

  Seminar on Trans-boundary Issues

3

  IR 402

  Directed Reading in Politics and International Relations

3

  IR 442

  Senior Thesis II

3