English  |  My PARAGON. U

Apply

ដេប៉ាតឺម៉ង់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា

តើ MIS ជាអ្វី? (និយមន័យពី arizona.edu)

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា (MIS) គឺជាការសិក្សារបស់មនុស្ស បច្ចេកវិទ្យា និងអង្គការ។

ប្រសិនបើអ្នករីករាយជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone, ឧបករណ៍ iPods, និងហ្វេសប៊ុក, អ្នកមានសមត្ថភាពដើម្បីរៀនក្នុងជំនាញនេះ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវការ គឺការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា និងចំណង់ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីអភិវឌ្ឍការរស់នៅរបស់មនុស្ស។ មនុស្សជាច្រើនគិតថា MIS ជាកម្មវិធីទាំងអស់។ ទោះជាយ៉ាងណា ការសរសេរកម្មវិធីគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃកម្មវិធីសិក្សារបស់យើង ហើយមានការងារជាច្រើនក្នុងជំនាញ ដែលមិនទាមទារអោយអ្នកសរសេរកម្មវិធី។

មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលធ្វើការនៅក្នុងអាជីវកម្ម ពីបុគ្គលម្នាក់ដែលបានបង់វិក័យប័ត្រទៅមនុស្សម្នាក់ដែលបានជួលនិងបញ្ឈប់ ប្រើប្រព័ន្ធពត័មាន។ ឧទាហរណ៍ ផ្សារទំនើបមួយដែលអាចប្រើមូលដ្ឋានទិន្នន័យកុំព្យូទ័រដើម្បីរក្សាការតាមដាននៃផលិតផលដែលលក់បានល្អបំផុត និងហាងតន្ត្រីមួយអាចប្រើមូលដ្ឋានទិន្នន័យដើម្បីលក់ស៊ីឌីនៅលើអ៊ីនធឺណិត។

ព័ត៌មាន អាចមិនមានតម្លៃប្រសិនបើវាមិនបម្រើគោលបំណងណាមួយ។ សិស្សនិស្សិត MIS នឹងរៀនពីរបៀបដែលអាជីវកម្ម ប្រើព័ត៌មានក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ។ សិស្សនិស្សិតក៏រៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានជាច្រើន ដូច្នេះហើយពួកគេអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនិងអតិថិជនល្អបំផុត។ និស្សិត នឹងស្វែងយល់ពីរបៀបបង្កើតប្រព័ន្ធសម្រាប់ការស្វែងរកនិងការរក្សាទុកទិន្នន័យ ហើយពួកគេរៀនអំពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យកុំព្យូទ័រ បណ្តាញ សន្តិសុខកុំព្យូទ័រ និងច្រើនទៀត។

ព័ត៌មានទូទៅ៖

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា និងកម្មវិធី ស្ថិតក្នុងតម្រូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសមួយ។ កុំព្យូទ័រ ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីបច្ចកវិទ្យាបង្កើនការប្រកួតប្រជែងលើគ្រប់វិស័យ។ ហើយម្យ៉ាងទៀត វិធីសាស្រ្តនិងការសិក្សាអន្តរ កំពុងរីករាលដាលកាន់តែច្រើននៅក្នុងពិភពលោក។ ជាលទ្ធផល ភាគីផលិតនិង / ឬការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទាំងនេះ នឹងតម្រូវអោយមានការត្រូវការបុគ្គលិកដែលមានការអប់រំនៅលើជំនាញនេះ។

ដេប៉ាតឺម៉ង់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា ត្រូវបានបង្កើតដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការខាងលើនេះ។ កម្មវិធីនេះរួមបញ្ចូលការគ្រប់គ្រង និងវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ ដែលអាចនឈានទៅបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ។

បេសកកម្ម៖

បេសកកម្មរបស់ដេប៉ាតឺម៉ង់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា នៅសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់ មានសមាសភាគប្រទាក់ក្រឡាគ្នាបី៖ ការផ្តល់នូវការបង្រៀនដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតដល់និស្សិតរបស់យើង ធ្វើការស្រាវជ្រាវនាំមុខគេនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង និងការផ្តល់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការផ្តល់សេវាដល់សហគមន៍មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។

កម្មវិធីនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់នូវសំណុំតុល្យភាពនៃការគ្រប់គ្រង និងវគ្គសិក្សាកុំព្យូទ័រ ក្នុងគោលបំណងបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងការរក្សាបាននូវប្រព័ន្ធព័ត៌មានអាជីវកម្ម។ មុខជំនាញចម្បង មានរួមបញ្ចូលទាំងអង្គការ សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ ហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចេកទេសការសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ គំនិតរចនាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ ទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ និងវិស្វកម្មផ្នែកទន់។ ដេប៉ាតឺម៉ង់នេះបានសង្កត់ធ្ងន់លើការបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងនិងអ្នកប្រើប្រាស់(end-user) ដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មានទំនើប។ ការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសត្រូវបានផ្តល់ដើម្បីសម្រេចបានជំនាញក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគ្រប់គ្រងនិងការប្រតិបត្តិនេះ។

ដេប៉ាតឺម៉ង់នេះនឹងមានគុណសម្បត្តិដូចខាងក្រោម៖

  • ទីកន្លែងសមរម្យនិងមានផាសុខភាពសម្រាប់សិស្សនិស្សិតនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវ។
  • កាតាឡុកថ្មីនិងកម្មវិធីអប់រំដែលមានមូលដ្ឋានលើតម្រូវការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៃការងារ។
  • បុគ្គលិកចម្រុះ (បរទេសនិង​កម្ពុជា) ដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំ។
  • លទ្ធភាពសម្រាប់កម្មសិក្សាក្នុងអំឡុងពេលសិក្សានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងបរទេស។
  • ត្រូវបានផ្តល់ជូនការប្រើប្រាសអ៊ីនធឺណេឥតខ្សែនិង ខ្សែ 24 ម៉ោងដែលសិស្សអាចប្រើក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេ។
  • ឱកាសការងារសម្រាប់ការបញ្ចប់ការសិក្សាត្រូវបានភ្ជាប់យ៉ាងតឹងរឹងជាមួយបុសិក្សារបស់ពួកគេ ភាពក្លាហាននិងលក្ខខណ្ឌដែលនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយសាកលវិទ្យាល័យនេះ។
  • សិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានឹងមានចំណេះដឹងរួមលើសេដ្ឋកិច្ច និងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ច។
  • និស្សិតនឹងអាចអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបង្ហាញ និងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលលេចឡើង ។
  • តាមរយៈបទពិសោធដែលទទួលបានសេដ្ឋវិទូបានបញ្ចប់ការសិក្សានេះនឹងត្រូវបានក្នុងចំណោមបុគ្គលិកពេញចិត្តច្រើនបំផុតនៅក្នុងជំនាញដោយសារតែ ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ ទទួលបានក្របខ័ណ្ឌទ្រឹស្តី និងអនុវត្តវិធីសាស្រ្តនៅពេលប្រតិបត្តិការងារ។
  • ដេប៉ាតឺម៉ង់នេះមានគោលបំណងដើម្បីលើកទឹកចិត្ត និងជំរុញសិស្សនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានេះដើម្បីរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពឯកជនរបស់ពួកគេ។

កម្មវិធីសិក្សានៃដេប៉ាតឺមង់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា

ឆ្នាំទី១

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី១

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

 Credit 

  ACAD 101

  Fundamentals of Academic Skills I

3

  BUS 100

  Principles of Business Decisions

4

  CS 110

  IT Applications

3

  CS 151

  Introduction to Programming

3

  KHM 101

  Khmer Studies I

3

 

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី២

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  ACAD 102

  Fundamentals of Academic Skills II

3

  BUS 110

  Management Essentials

3

  CS 152

  Introduction to Java Programming

3

  KHM 102

  Khmer Studies II

3

  MATH 160

  Mathematics for Social Sciences

4

 

ឆ្នាំទី២

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៣

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  ACC 201

  Principles of Accounting I

3

  BUS 230

  Business Communications

3

  CS 211

  Software Design

3

  CS 260

  Web Design & Development

3

  MIS 201

  Principles of Management  Information Systems

3

  STAT 201

  Business Statistics

4

 

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៤

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  ACC 202

  Principles of Accounting II

3

  CS 230

  Computer Networks

3

  CS 241

  Programming in C & C++

3

  MIS 202

  Leading and Managing People

3

  MIS 212

  Business Analytics

3

 

ឆ្នាំទី៣

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៥

Remarks: Students should take 1 faculty elective.

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  BAF 301

  Financial Management I

3

  CS 311

  Discrete Mathematics

3

  CS 321

  Database Management

3

  MIS 300

  MIS Junior Project 1

3

  MIS 321

  Project Management

3

 

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៦

Remarks: Students should take 1 faculty elective.

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  BAF 302

  Financial Management II

3

  BUS 410

  Entrepreneurship

3

  CS 360

  Developing Mobile Applications for Android

3

  CS 380

  Human-Computer Interaction: UI Design

3

  MIS 301

  MIS Junior Project 2

3

 

ឆ្នាំទី៤

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៧

Remarks: Students should take 2 faculty electives.

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  BUS 420

  New Venture Creation

4

  CS 461

  Developing Mobile Applications for iPhone/iPad

3

  MIS 401

  Final Year Project I

3

 

មុខវិជ្ជាគោលក្នុងឆមាសទី៨

Students should take 2 faculty electives

លេខកូដមុខវិជ្ជា

ឈ្មោះ

ក្រេឌីត

  MIS 402

  Final Year Project II

3

  MIS 480

  Professionalism in Computing

3

  LAW 310

  Business Law

3